Kdesi cosi...:)

Především mé publikovatelné výmysly :-)

rubrika Co se Boha trochu týká

Tvůj dar

Je to text písně a většinou to není bez melodie ono...ale aspoň tak :-) Vím, Pane můj, že to, co jsi mi dal, lásku Tvou má, vždyť Ty jsi ten můj dar. Ježíši, jsi můj Král, chci Tě ctít i dál. Když zkoušky zlémi nedávají spát, chci pokaždépo Tvém…


Ticho

Šum. Napětí. A přesto...Ticho. Ohlížíš se, otáčíš hlavu a vzhlížíš k nebi. "Bože, jsi tam? Vidíš mě...?"Otázka dopadla do prázdna. A potom...Jak jsi tam tak stál, země se ti zatřásla pod nohama, vedle tebe dopadl blesk a ty jsi cítil, jak ze země…


Suchopár

Řeka slz padá do údolí sucha. Písek a štěrk - jediní to známíve světě tak pustém, co člověka zalyká. Jdu tišetou pustinou. A přece křupánípísku pode mnourozechvívá vzduch. Třese se. Prach se vznášínad hlavoua dělá se mdlo. Najde zde člověkútočiště?…


On sám

Boží tělo zázrak skrývá, Ježíš ho vtisk do hřebu, křížem naše viny smývá, pokoj hledej ve chlebu. Dlouhá cesta ještě zbývá, cíl se zračí v hladině, klopýtáním sil ubývá, ukryté jsou ve víně. Dary nesme s hrdou tváří, chleba, víno - s radostí. Boží…


Volám k Tobě!

Trochu jsem si zahrabala ve starých složkách v počítači a objevila tuto básničku :) Volám k Tobě, Pane můj, své srdce si vylévám, prosím, stále při mě stůj! Vina těžká - zemdlévám. Odpusť, Pane, člověku, hřích už nechce mít, nechce sedlat k útěku -…


Dálka

Uzdrav, prosím, duši mou, zraněnoudálkou, která mě od Tebe dělí. Svou budoucnostpotajíbudujina někom třetím. Kamsi se ztrácímá víra, ale neumírá, pouze slábne dál. Otevři mi oči, ať známcestu Tvou i tu svou, ať vidím, kudy jíti mám.


V úzkých

Pane, buď mi blízko, když dolů se potápím, když ztrácím svou vírua v hříchu se utápím. Probouzej mě, když při plavbě usínám, varuj mě vždy znova, když signály nevnímám. Pozvedej měv mém bolestivém pádu, pomáhej mi, když nad svým tělem nemám vládu.…


Náš poklad

"Vždyť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce." (Lk 12:34)"Víra je náš poklad. Někdy ani nevíme, co máme." (p. J. Pešek)Na duchovní obnově jsme jeden večer dostali tento úkol: "Představte si, že jste ateista. Bůh není a nemáte koho prosit ani komu…


Naděje nemizí

I kdyby se vše zřítilo mi pod nohy, i kdyby svět narazil mi parohy, i kdyby tělo zelo prázdnotou, i kdyby město páchlo temnotou, i kdyby ze světa vymizela láska, i kdyby z dobroty stala se jen maska, i kdyby umlkl poslední z lidských hlasů, i kdyby…


Neseď, když se můžeš radovat!

Je večer. Pocity člověka jsou hlubší a tma venku dodává temnotu a tíseň. Jak je snadné klesnout do hloubky a oddat se smutku. Ale je k tomu zde na světě nějaký důvod? Spousta. Je však nějaký důvod silnější, než je láska? Možná. Ale než Láska? Ne.…


Momentální

V Jeho náruč jsme teď zváni, přibliž srdce k nebi jen. Haleluja! Pán je s námi, střeží tě vždy, celý den. V každém pádu pozvedá nás, chrání, ať jsi kdekoli. Vyslíchá vždy prosebný hlas, všechny rány zahojí! Boží láska ve tmě záříjak světlo tisíce…


Prázdná srdce

Srdce, co samotou se sžírají, co tak smutně, prázdně tlukou, hříchy, co činíte potají, vložte tiše do mých rukou. Srdce mrtvá ubráním svojí láskou, těžkým křížem, od zlého je ochráním, z duší spadnou hříchu mříže. Pak rozechvěju víry strunu, přidám…


Jako led

Laskou stále hladíšmoje líčka bledá, vedeš správně toho, kdo neúnavně hledá. Kráčím mezi lidmi, sama bez přítele. Ale vím, že nemám proč, citít se osaměle. Vždy můj dluh mi odpouštíš, ledy v mojím srdci teplem rozpouštíš. Venku hustě pršía kdosi…


Pojď!

Jsi slabý a ztracený, když slyšíš špatné zvěsti. Možná, že jen ve snechprožíváš to pravé štěstí. Žiješ život bez cíle, nevíš, kudy jít. Nevíš kde je bezpečí, nevíš, kde máš štít. Cítíš, že chybuješ, ale nevnímáš okolní svět. Hledáš správnou Cestu?…


Sůl

Hořké slzy kapou a bolí nad rozpraskanou mapou a solí. Mapa srdce ztracená, nevíš cestu dál. Pověz, co to znamená: sůl jako Boží dar? Když se trápím a vzlykám, dívám se do nebe. Když pláču a vzdychám, spoléhám jen na Tebe. Jasná záře světla mě…


Podobenství o víře

Jednoho dne jsem měla společně s Terezou jet do Anglie. Loď odjížděla o půl třetí z přístavu na druhém konci města. Blížil se čas odjezdu a my věděly, že nestíháme. Tereza to chtěla nechat plavat, ale já jsem se modlila k Bohu a věřila, že ta loď…


Přenechej to svému Slunci

Kytara večerem zní, mně se stýská. Černá můra v hlavě ční, cosi píská. Je to strašná písnička, bolest jméno má, skrz ni není cestička, je zhoubná, pyšná, zlá. Není úniku, jenom veřit, přečkat noc.Zanech povyku, spolehni na Slunce moc. Hvězdičky…


Bolest vs Bůh

Podle mě jsou dva druhy lidí. Ti, kteří se při jakékoliv bolesti obracejí na "světské" prostředky - léky, subjektivní pozitivní sugesce (vsugerují si, že jim je dobře), a tak dále...A pak ti, kteří se při bolesti obracejí k Bohu (Já doufám, že…