Srdce, co samotou se sžírají, 
co tak smutně, prázdně tlukou, 
hříchy, co činíte potají, 
vložte tiše do mých rukou.

Srdce mrtvá ubráním 
svojí láskou, těžkým křížem, 
od zlého je ochráním, 
z duší spadnou hříchu mříže.

Pak rozechvěju víry strunu,  
přidám lásku s nadějí - 
přes překážky směrem k trůnu 
dál kráčej v mých šlépějích.

Věz, že se mnou k cíli dojdeš - 
se mnou nejsi bezbranný. 
Ohněm, vodou, všude projdeš - 
vryl jsem si tě do dlaní!