Šum. Napětí.
A přesto...
Ticho.
Ohlížíš se, otáčíš hlavu a vzhlížíš k nebi.
"Bože, jsi tam? Vidíš mě...?"
Otázka dopadla do prázdna.

A potom...Jak jsi tam tak stál, země se ti zatřásla pod nohama, vedle tebe dopadl blesk a ty jsi cítil, jak ze země pod tebou jde temná síla. Kus silnice před tebou pukl a bylo vidět až do hlubin země. Ten druhý tu je a ví o tobě. Chce tě.

Náhle se však protrhly šedé mraky, viděl jsi až neznámo kam a...na čelo ti dopadla jediná kapka vody.
V hloubi duše jsi uslyšel jemně zašeptaná slova.

"Miluji tě."

"Je tam," oddechl sis.
"A je se mnou. –
Pořád je se mnou."
Srdce radostně zrychlilo tep.

Jediná kapka lásky je totiž schopná zahnat vlnu nejistoty a beznaděje.

A pak bylo znovu ticho.
Jen tvůj zrychlený dech a bystré myšlenky rušily tak nehybný vzduch kolem.

"Proč se nám často zdá, že nejsou? A pak náhle...Ozvou se s takovou silou, až máme pocit, že omdlíme. A proč máme v sobě tolik hlubokých myšlenek a přesto nedokážeme dohlédnout na konec ani jedné z nich? Má svět kolem nás cenu? A kvůli čemu?

Bůh svěřil každému z nás vzácný dar života a různé menší dary, díky nimž můžeme ten hlavní dar využívat a starat se o něj. Děláme to ale správně a dobře? Jak se pozná správná péče? Asi to není NÁŠ život, ale JEHO. My ho máme pouze v přechodném vlastnictví, vypůjčený. Budeme skládat účty. A z čeho? Z života. Uvědomujeme si to?...

Je to těžké. A proto nám Bůh dal k našemu daru i pomoc. Svého Syna. Ježíše Krista. Je to posvátné jméno. Už jen samo jméno je plné lásky a pochopení. Miluje nás a dal za nás svůj život. SVŮJ život. Za NÁS. Dokážeme si to uvědomit? Dokážeme to přijmout? Tu sílu? Sílu tohoto činu. Pro nás. Pro tebe. Pro MĚ.

Je to tak těžké. Ale s Ním - s Ním se nemusíme bát ani zla, které na nás číhá všude, podlamuje nám nohy a pevnou půdu pod nohama. Otvírá propasti před našimi kroky a zaslepuje nás, abychom udělali ten krok do prázdna. Nesmíme dbát na prázdná slova zla. Ale vzhlížet vzhůru a věřit a důvěřovat Jemu, Spasiteli. On byl zabit a vzkříšen - to vše kvůli nám. Svým vzkříšením nám dal život. Stále nám nabízí svoji živou vodu - vodu ŽIVOTA. Stačí jediná kapka. Už nebudeme žíznit, neumřeme v poušti zla a hříchu. S Ním můžeme vejít do ráje. Do ráje, který byl na začátku. Na začátku všeho. Tam, odkud jsme přišli a byli vyhnáni kvůli hříchu. Tam, kde je Bůh a už žádný hřích. Tam, kde je JEŽÍŠ. Náš KRÁL."

A po těhlech myšlenkách začalo nádherně pršet.