V Jeho náruč jsme teď zváni, 
přibliž srdce k nebi jen. 
Haleluja! Pán je s námi, 
střeží tě vždy, celý den.

V každém pádu pozvedá nás,
chrání, ať jsi kdekoli.
Vyslíchá vždy prosebný hlas,
všechny rány zahojí!

Boží láska ve tmě září
jak světlo tisíce hvězd,
odráží se v naší tváři -
nechej se jí světem vést.