Jsi slabý a ztracený, 
když slyšíš špatné zvěsti. 
Možná, že jen ve snech
prožíváš to pravé štěstí.

Žiješ život bez cíle, 
nevíš, kudy jít. 
Nevíš kde je bezpečí, 
nevíš, kde máš štít.

Cítíš, že chybuješ, 
ale nevnímáš okolní svět. 
Hledáš správnou Cestu? 
Tak proč se vracíš zpět?

Bloudíš. 
Čekáš. 
Bojíš se. 
Klesáš...

Vzchop se
dokud je čas. 
On je s námi
a miluje nás!