Boží tělo zázrak skrývá,
Ježíš ho vtisk do hřebu,
křížem naše viny smývá,
pokoj hledej ve chlebu.

Dlouhá cesta ještě zbývá,
cíl se zračí v hladině,
klopýtáním sil ubývá,
ukryté jsou ve víně.

Dary nesme s hrdou tváří,
chleba, víno - s radostí. 
Boží láska z nebe září
z okovů nás vyprostí.

Boží Otec, nám všem milý,
Ten, jenž stvořil přírodu,
Kristem v onu těžkou chvíli
daroval nám svobodu.