Uzdrav, prosím, 
duši mou, 
zraněnou
dálkou, která mě od Tebe dělí.

Svou budoucnost
potají
buduji
na někom třetím.

Kamsi se ztrácí
má víra,
ale neumírá,
pouze slábne dál.

Otevři mi oči, ať znám
cestu Tvou
i tu svou,
ať vidím, kudy jíti mám.