I kdyby se vše zřítilo mi pod nohy,
i kdyby svět narazil mi parohy,
i kdyby tělo zelo prázdnotou,
i kdyby město páchlo temnotou,
i kdyby ze světa vymizela láska,
i kdyby z dobroty stala se jen maska,
i kdyby umlkl poslední z lidských hlasů,
i kdyby Zem pukala pod tíhou časů...

Stále je tu Někdo, kdo tě podrží,
kdo v hříchu odlehčuje závaží,
kdo rozněcuje v našem srdci jas,
kdo utírá slzy z našich řas,
kdo tě chrání, když život je na vlásku,
kdo dává tak hodně najevo svou lásku,
kdo jde s námi každou míli,
kdo miluje nás v každé chvíli.