Pane, buď mi blízko, 
když dolů se potápím, 
když ztrácím svou víru
a v hříchu se utápím.

Probouzej mě,
když při plavbě usínám,
varuj mě vždy znova,
když signály nevnímám.

Pozvedej mě
v mém bolestivém pádu,
pomáhej mi,
když nad svým tělem nemám vládu.

Buď mi na blízku,
když se blíží selhání,
buď tu se mnou Ty,
když mě nikdo nebrání. 

Pane! Modlím se k Tobě a prosím Tě o pomoc,
když nezvládám těžké situace,
když klopýtám a padám k zemi.
Prosím Tě, pozvedni mě,
veď mě Tvoji cestou
a nikdy, prosím Tě, nikdy, mě neopouštěj!