Je to text písně a většinou to není bez melodie ono...ale aspoň tak :-) 

Vím, Pane můj,
že to, co jsi mi dal,
lásku Tvou má,
vždyť Ty jsi ten můj dar.

Ježíši, jsi můj Král,
chci Tě ctít i dál.

Když zkoušky zlé
mi nedávají spát, 
chci pokaždé
po Tvém boku stát. 

Nauč mě smysl zřít
a Tvým obrazem být,
nauč mě vždy s Tebou žít.