Trochu jsem si zahrabala ve starých složkách v počítači a objevila tuto básničku :) 

Volám k Tobě, Pane můj,
své srdce si vylévám,
prosím, stále při mě stůj!
Vina těžká - zemdlévám.

Odpusť, Pane, člověku,
hřích už nechce mít,
nechce sedlat k útěku -
správnou cestou už jen jít!

Od teďka bych znovu chtěla
sledovat Tvé kroky, Pane.
Kéž bych stále touhu měla...
jako vítr, který kolem vane.