Hořké slzy kapou 
a bolí 
nad rozpraskanou mapou 
a solí.

Mapa srdce ztracená, 
nevíš cestu dál. 
Pověz, co to znamená: 
sůl jako Boží dar?

Když se trápím a vzlykám,  
dívám se do nebe. 
Když pláču a vzdychám, 
spoléhám jen na Tebe.

Jasná záře světla
mě omráčila. 
A trocha toho tepla
ve mne probudila.

Řekl Bůh: Jsi solí země. 
I když je to jedna věta, 
pro ty v hříchu temném
budeš světlem světa.

Ne však tvoje slzy
budou tahle cenná sůl. 
Poznáš pravdu brzy, 
věř a nestůj jako v plotě kůl.