Kdesi cosi...:)

Především mé publikovatelné výmysly :-)

Archiv Červenec 2013

On sám

Boží tělo zázrak skrývá, Ježíš ho vtisk do hřebu, křížem naše viny smývá, pokoj hledej ve chlebu. Dlouhá cesta ještě zbývá, cíl se zračí v hladině, klopýtáním sil ubývá, ukryté jsou ve víně. Dary nesme s hrdou tváří, chleba, víno - s radostí. Boží…