Ze stránky dobrejitro.cz: 

Bůh je nám stále stejně blízko, 
jenom my si to stále stejně neuvědomujeme. 
(J. Kratka)JSEM TU

Potřebuješ mne. Jsem tu. Ty mne nevidíš, ale já jsem světlem tvých očí.
Ty mne neslyšíš, ale já mluvím tvým hlasem.
Ty mne nepociťuješ, ale já jsem silou tvých rukou.
Jsem neustále v činnosti, i když nechápeš mé cesty.
Jsem neustále v činnosti, i když nerozumíš mému dílu.
Nejsem neznámou vidinou, nejsem tajemstvím.
Poznáváš mne v naprostém klidu, v hlubinách svého nitra svou vírou a tušením.
Jsem tu, slyším tě, odpovídám na tvé otázky. Když mne potřebuješ, jsem tu.
I když se ke mně neznáš, jsem tu. I když máš pocit naprosté osamělosti, jsem tu.
I když jsi naplněn strachem, jsem tu. Když trpíš bolestí, jsem tu.
Jsem tu, když se modlíš, i když se nemodlíš. Jsem v tobě a ty jsi ve mně.
Pouze ve své mysli se můžeš cítit ode mne odloučen,
jen v ní vzniká to, co nazýváš „mým“ a „tvým“.
Jen svojí myslí mne znáš a prožíváš. Ulev svému srdci, zbav se svého strachu.
Když sejdeš ze správné cesty, jsem tu. Ty sám nedokážeš nic, ale já jsem všechno.
Jsem všude a jsem ve všem.
I když v něčem nepoznáváš dobro, dobro je tu, protože já JSEM TU.
JSEM TU, protože tu mám být, protože JSEM. Pouze ve mně má svět smysl.
Pouze mnou se mu dostává podoby a tvaru. Pouze mnou pokračuje.
Já jsem zákon, na němž je založen pohyb hvězd a růst buněk.
Jsem láska, která zákon naplňuje....
I když mne budeš hledat, nejsi beze mne. I když tvá víra ve mně bude nejistá,
má víra v tebe je neochvějná, protože tě znám, protože tě miluji.
Milovaný, jsem tu...
(James Fruman)

Astronaut James Irwin vynesl tuto báseň na palubě kosmické lodi Apollo 16 na povrch Měsíce, kde se nalézá dosud. 
 
 
 
Odedávna se mi ukazoval Hospodin: 
‘Miluji tě láskou, jež trvá navěky, 
vztahuji se k tobě v milosrdenství.’ 
(Jeremjáš 31,3)